οικονομικά στοιχεία_  

Ισολογισμοί

[ κατεβάστε το έντυπο ]

εταιρική χρήση 2014

[ κατεβάστε το έντυπο ]

εταιρική χρήση 2015

Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης

[ κατεβάστε το έντυπο ]

πρόσκληση Γ.Σ. 2015

[ κατεβάστε το έντυπο ]

πρόσκληση Γ.Σ. 2016

Απολογισμοί Γενικής Συνέλευσης