οικονομικά στοιχεία_  

Ισολογισμοί

[ κατεβάστε το έντυπο ]

εταιρική χρήση 2014

[ κατεβάστε το έντυπο ]

εταιρική χρήση 2015

Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης

[ κατεβάστε το έντυπο ]

πρόσκληση Γ.Σ. 2015

[ κατεβάστε το έντυπο ]

πρόσκληση Γ.Σ. 2016

Απολογισμοί Γενικής Συνέλευσης

Τηλ:  24410-77647

        24310-79280 

Δ.Δ. Αρτεσιανού Καρδίτσας I Τ.Κ. 43061 I Καρδίτσα

  • Facebook Clean
  • Google+ Clean
  • LinkedIn Clean
  • Twitter Clean

© 2017 by Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.