ΣΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
AF1
XYTA new11
XYTA new22
AO new1
KDAY new33
KDAY new3
Έτοιμα υλικά
KDAY new11

Προχωρά το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στη δυτική Θεσσαλία

MEA - Υπογραφή ΤΣ.jpg

   Με την υπογραφή της σύμβασης για τον Τεχνικό Σύμβουλο, προχωρά η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στη δυτική Θεσσαλία με προϋπολογισμό περίπου 33.000.000 € (με ΦΠΑ), που αφορά τους 10 Δήμους των νομών Τρικάλων και Καρδίτσας.

   Το πρωί της Δευτέρας 12 Ιουλίου 2021 ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΑΔΥΘ Δημήτρης Παπαστεργίου και ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, Δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος, συνυπέγραψαν τη σύμβαση στο Δημαρχείο Τρικκαίων. Πρόκειται για τη «Σύμβαση παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» για το Υποέργο 2: Τεχνικός σύμβουλος για το έργο μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) δυτικής Θεσσαλίας». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 411.637,72 € (με ΦΠΑ). Τεχνικός σύμβουλος αναδείχθηκε η εταιρεία ENVIROPLAN Α.Ε., η οποία αναλαμβάνει τις υποστηρικτικές τεχνικής και επιστημονικής φύσεως υπηρεσίες:

α. έως την σύναψη της σύμβασης για τη ΜΕΑ

β. κατά τη φάση κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας της ΜΕΑ

γ. κατά τη φάση υποχρεωτικής συντήρησης της ΜΕΑ.

   Ο κ. Παπαστεργίου, ως εκπρόσωπος του φορέα υλοποίησης, του Δήμου Τρικκαίων, τόνισε τη σημασία του έργου για το περιβάλλον όλης της δυτικής Θεσσαλίας, εντάσσοντας την περιοχή στη νέα εποχή  διαχείρισης απορριμμάτων. Ο κ. Τσιάκος, ως εκπρόσωπος της ΠΑΔΥΘ, που είναι ο κύριος του έργου, επεσήμανε την ουσία της συνεργασίας για μια τόσο μεγάλη σε ωφελιμότητα και αξία παρέμβαση, που αφορά περίπου 240.000 πολίτες.

   Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων και η ΠΑΔΥΘ (εταιρεία – πρότυπο στη διαχείριση απορριμμάτων) προχώρησαν τις μελέτες, βάσει προγραμματικής συμφωνίας ήδη από το 2017. Έτσι το έργο έφτασε μέχρι την ΕΕ, καθώς πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό, λόγω του μεγάλου του προϋπολογισμού.

   Το έργο εντάχθηκε το 2018 στο ΠΕΠ Θεσσαλίας και χρηματοδοτείται για να δώσει λύσεις και να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο τη διαχείριση των απορριμμάτων στους δύο νομούς, Τρικάλων και Καρδίτσας.

   Τα οφέλη είναι τεράστια, καθώς επιτυγχάνονται:

    Η μείωση του προς υγειονομική ταφή ρεύματος απορριμμάτων και κατ’ επέκταση η αύξηση της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΑ

    Η ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας που μπορούν επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν,

    Παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας

    Παραγωγή ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του βιοαερίου.

    Εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, μέσω της επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης ή ανακύκλωσης

   Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και γενικά η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας.

    Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για περιβαλλοντικά θέματα.

    Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

   Σε επόμενο στάδιο και αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, αναδεικνύεται ο εργολάβος για να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

Παρουσίαση στα πλαίσια της διαβούλευσης του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας

GiSeMi 1
GiSeMi 1

press to zoom
GiSeMi 2
GiSeMi 2

press to zoom
GiSeMi 3
GiSeMi 3

press to zoom
GiSeMi 1
GiSeMi 1

press to zoom
1/3

   Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας», στα πλαίσια της διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4412/2016 καθώς και το άρθρο 20Α της διακήρυξης και αφορά στη διαδικασία δημοπράτησης του έργου.

   Η παρουσίαση έγινε στο κτίριο GiSeMi Hub, στην πόλη των Τρικάλων, προεδρεύοντος του κου Παπαστεργίου Δημήτρη, Δήμαρχου Τρικκαίων, Προέδρου της ΠΑΔΥΘ ΑΕ και Προέδρου της ΚΕΔΕ.

    Παρέμβαση πραγματοποίησε και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων , κος Μανώλης Γραφάκος, μέσω τηλεσυνεργασίας.

Στη διαβούλευση συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΑΔΥΘ ΑΕ, στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής (Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων) και του Κυρίου του Έργου (ΠΑΔΥΘ ΑΕ), καθώς και εκπρόσωποι δέκα εργοληπτικών εταιριών οι οποίες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον εν εξελίξει διαγωνισμό.

Με 33.000.000 ευρώ δημοπρατείται το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στη δυτική Θεσσαλία.

   Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στη δυτική Θεσσαλία δημοπρατεί ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για έργο αξίας σχεδόν 33.000.000€ για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) στον υπάρχοντα ΧΥΤΑ, στη θέση «Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας» του Δήμου Τρικκαίων.

   Με το έργο αυτό, λύνεται ένα μεγάλο θέμα για τα απορρίμματα στους Δήμους των νομών Τρικάλων και Καρδίτσας που τα τελευταία 20 σχεδόν χρόνια, μέσω της ΠΑΔΥΘ ΑΕ, της κοινής περιβαλλοντικής εταιρείας, διαχειρίζονται θέματα απορριμμάτων και ανακύκλωσης.

   Τα οφέλη είναι τεράστια, καθώς επιτυγχάνονται:

 • Η μείωση του προς υγειονομική ταφή ρεύματος απορριμμάτων και κατ’ επέκταση η αύξηση της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΑ

 • Η ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας που μπορούν επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν,

 • Παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας

 • Παραγωγή ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του βιοαερίου.

 • Εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, μέσω της επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης ή ανακύκλωσης

 • Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και γενικά η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας.

 • Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για περιβαλλοντικά θέματα.

 • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

   Η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφού η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων και η ΠΑΔΥΘ προχώρησαν τις μελέτες, βάσει προγραμματικής συμφωνίας ήδη από το 2017. Έτσι το έργο έφτασε μέχρι την ΕΕ, καθώς πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό, λόγω του μεγάλου του προϋπολογισμού.

   Το έργο εντάχθηκε το 2018 στο ΠΕΠ Θεσσαλίας και χρηματοδοτείται για να δώσει λύσεις και να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο τη διαχείριση των απορριμμάτων στους δύο νομούς, Τρικάλων και Καρδίτσας.

   Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Τρικκαίων υλοποιεί το επόμενο χρονικό διάστημα την κατασκευή νέου ΣΜΑ και το «Πράσινο Σημείο». Κάτι που σημαίνει ότι, μαζί με το εργοστάσιο ανακύκλωσης της ΠΑΔΥΘ, ενισχύεται η περιβαλλοντική διαχείριση, τόσο στον Δήμο Τρικκαίων, όσο και συνολικά στη δυτική Θεσσαλία.

   Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, επεσήμανε το πόσο σημαντικό είναι το έργο, αφού «ο Δήμος και η ΠΑΔΥΘ η εταιρία πρότυπο στη διαχείριση απορριμμάτων, συνεργάστηκαν για να εντάξουν την περιοχή μας στη νέα εποχή διαχείρισης απορριμμάτων. Με πολύ λογικό κόστος για τον πολίτη, οι Δήμοι της δυτικής Θεσσαλίας φροντίζουν για τους πολίτες και για το περιβάλλον, και πλέον εισερχόμαστε στη φάση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τα απορρίμματα».

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18

Ταχ. Κωδ.: 42131

Πληρ.: ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ

Τηλ.: 2431063230

Email: tsar@trikalacity.gr

 

01. ΑΔΑΜ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

02. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

03. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 02 2020 logo-signed

 

05. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 02 2020 logo-signed

 

06. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 02 2020 logo-signed

 

06. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) 02 2020 logo-signed

 

07. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 02 2020 logo-signed

 

08. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΚΜΕ) 02 2020 logo-signed

 

09. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

10. ESPD REQUEST-v2 20/5/2020-signed

 

11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 110520-2 signed

 

12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ signed

 

12Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Σας ενημερώνουμε ότι η τεχνική προμελέτη με τα αντίστοιχα σχέδια καθώς και κάποιες επιπλέον υποστηρικτικές μελέτες και στοιχεία, έχουν αναρτηθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Ελληνική Δημοκρατία.jpg
333.jpg

Τα μέσα ατομικής προστασίας

ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ

   Παρακαλούνται οι δημότες να μην απορρίπτουν χρησιμοποιημένα γάντια και μάσκες μιας χρήσης στους μπλε κάδους. Τα υλικά αυτά ΠΡΕΠΕΙ να απορρίπτονται στους κάδους κοινών σκουπιδιών. Οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με τα υλικά αυτά στην φάση της χειροδιαλογής, αξίζουν την στοιχειώδη φροντίδα και έγνοια όλων μας, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν υγιείς την εργασία τους προς εξυπηρέτηση των λειτουργιών των Δήμων μας.

Αυτή τη δύσκολη περίοδο ας είμαστε όλοι δύο φορές πιο προσεκτικοί και ευαίσθητοι ώστε να μην ρίχνουμε σκουπίδια στους μπλε κάδους.

menoume_spiti_01.png

Κορονοϊός: 100.000€ δωρίζει η Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. στα νοσοκομεία Τρικάλων & Καρδίτσας

   Με 100.000 ευρώ θα στηρίξει η Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. τα νοσοκομεία Τρικάλων και Καρδίτσας, όπως ομόφωνα αποφάσισε στις 24 Μαρτίου 2020 το Δ.Σ.

   Μετά από επικοινωνία με τους διοικητές των δύο Νοσοκομείων κ. Γρηγορίου και Κεχαγιά, καταρτίστηκε λίστα με υλικά και εξοπλισμό, που θα θωρακίσουν ακόμη περισσότερο τη δημόσια υγεία των περιοχών μας, στη μάχη κατά του ιού COVID19. Με τον τρόπο αυτό, η Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. αποδεικνύει όχι μόνο την ευαισθησία της για το περιβάλλον, αλλά και τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης.

   Ο πρόεδρος της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε., Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου επεσήμανε: «Η Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. αποτελεί μία εταιρία υπόδειγμα στον χώρο της διαχείρισης των απορριμμάτων, που μέσω της διαχρονικής χρηστής διαχείρισης, παράγει πλούσιο περιβαλλοντικό αλλά και κοινωνικό έργο, προς όφελος των Τρικαλινών και Καρδιτσιωτών». Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος, Δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος σημείωσε: «Δεν θα σταματήσουμε εδώ, είμαστε στο πλάι τους σε ό,τι μας χρειαστούν. Τη μάχη θα τη δώσουμε και θα την κερδίσουμε όλοι μαζί. Καλώ για μια ακόμη φορά τους συνδημότες μας να βοηθήσουν και οι ίδιοι την προσπάθεια των εργαζομένων στην υγεία, μένοντας σπίτι».

Η απόφαση ελήφθη από το 12μελές ΔΣ, που απαρτίζεται από τους:

 • Δημήτρη Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων (πρόεδρος)

 • Βασίλη Τσιάκο, Δήμαρχο Καρδίτσας (αντιπρόεδρος)

 • ​Στεργίου Ανδρέα, Δήμαρχο Αργιθέας (γραμματέα)

 • Θοδωρή Αλέκο, Δήμαρχο Μετεώρων

 • ​Κώστα Μαράβα, Δήμαρχο Πύλης

 • ​Γιώργο Σακελλαρίου, Δήμαρχο Παλαμά

 • ​Γιάννη Σακελλαρίου, Δήμαρχο Φαρκαδόνας

 • ​Θανάση Σκάρλο, Δήμαρχο Σοφάδων

 • Φάνη Στάθη, Δήμαρχο Μουζακίου

 • ​Πέτρο Μπουραζά, Δημοτικό Σύμβουλο Δ. Λίμνης Πλαστήρα

 • ​Κώστα Παπαλό, Δημοτικό Σύμβουλο Δ. Καρδίτσας

 • ​Αποστόλη Παππά, Δημοτικό Σύμβουλο Δ. Τρικκαίων

Συνεργασία Παπαστεργίου – Γ.Γ. Διαχείρισης Αποβλήτων

grafakos.jpg

   Ο Δήμαρχος Τρικκαίων υποδέχθηκε στο γραφείο του στα Τρίκαλα την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κο Μανώλη Γραφάκο, με τον οποίο συζήτησαν για θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και των επόμενων έργων στη δυτική Θεσσαλία.

   Επί τάπητος τέθηκαν οι καλές πρακτικές της ΠΑΔΥΘ και οι προδιαγραφές των αντίστοιχων φορέων ανά τη χώρα σε συνδυασμό με βελτιωτικές κινήσεις σε νομοθετικό επίπεδο, για τη λειτουργία των φορέων και συνολικότερα για τη διαχείριση απορριμμάτων. Σε τοπικό επίπεδο ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα μεγάλα έργα που ξεκινά να υλοποιεί η ΠΑΔΥΘ, τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων, τον νέο ΣΜΑ στα Τρίκαλα και τα Πράσινα σημεία, ενώ τέθηκαν και ειδικότερα ζητήματα για καινοτόμες ιδέες και λύσεις προς όφελος των πολιτών.

   Ακολούθησε επίσκεψη των κ. Παπαστεργίου και Γραφάκου στο ΧΥΤΑ Τρικάλων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στον τρόπο λειτουργίας και στη σημασία της συνεργασίας με την τοπική κοινωνία σε θέματα απορριμμάτων. Τον κ. Γραφάκο συνόδευε ο υποδιευθυντής του τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ κ. Νίκος Μαμαλούγκας, ενώ από την ΠΑΔΥθ παραβρέθηκαν, ο οικονομικός διευθυντής κ. Χρήστος Μπραζιτίκος, ο διευθυντής ΧΥΤΑ κ. Δημήτρης Γιαννόπουλος και ο διευθυντής Ανακύκλωσης και ΣΜΑ κ. Λευτέρης Παγανός. Τα στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία, τις δραστηριότητες, τις δράσεις και το μέλλον της ΠΑΔΥΘ, με προτάσεις σαφείς και στοιχειοθετημένες.

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

   Κατά τη συνεδρίαση των μετόχων (εκπρόσωποι των 10 Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων) εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρία κατά τη τρέχουσα Δημοτική Περίοδο.

Το Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
 

Μέλη

Αλέκος Θεόδωρος

Δήμαρχος Μετεώρων

Μαράβας Κωνσταντίνος

Δήμαρχος Πύλης

Σακελλαρίου  Γεώργιος

Δήμαρχος Παλαμά

Σακελλαρίου Ιωάννης 

Δήμαρχος Φαρκαδόνας

Σκάρλος Αθανάσιος

Δήμαρχος Σοφάδων
 

Στάθης Θεοφάνης

Δήμαρχος Μουζακίου

Μπουραζάς Πέτρος  

Δημοτικός Σύμβουλος

Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Παπαλός Κων/νος

Δημοτικός Σύμβουλος

Δήμου Καρδίτσας

Παππάς Απόστολος  

Δημοτικός Σύμβουλος

Δήμου Τρικκαίων

Νέο ΔΣ.png

Πρόεδρος

Παπαστεργίου Δημήτριος

Δήμαρχος Τρικκαίων

Αντιπρόεδρος

Τσιάκος Βασίλειος

Δήμαρχος Καρδίτσας

Γραμματέας

Στεργίου Ανδρέας

Δήμαρχος Αργιθέας

ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

 Την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00, στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ στην περιοχή Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας του Δήμου Τρικκαίων στα Τρίκαλα, διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία άσκηση συνεργασίας μεταξύ της πυροσβεστικής υπηρεσίας Τρικάλων και της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

  Αντικείμενο της άσκησης αποτέλεσε η προσομοίωση δασικής πυρκαγιάς εκτός του χώρου του ΧΥΤΑ στη Βόρεια πλευρά αυτού, επέκταση εντός της κυψέλης ταφής απορριμμάτων, πυρκαγιά εντός ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης και η ανάπτυξη της στρατηγικής αντιμετώπισης αυτών.

  Γενικός σκοπός της άσκησης ήταν η αύξηση της ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών στην αντιμετώπιση πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ.

 

Διαβάστε το δελτίο τύπου της Π.Υ. Τρικάλων

Επισκέψεις σχολείων

   Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το μήνα Μάρτιο, δύο ακόμη σχολεία επισκέφτηκαν εγκαταστάσεις του φορέα μας.  Αυτή τη φορά, τον ΧΥΤΑ Δυτικής Θεσσαλίας (Τρικάλων) όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν για την διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή μας.

Πιο συγκεκριμένα,

 • Τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη της περιβαλλοντικής ομάδας της Β’ Λυκείου του ΓΕΛ Σκύδρας, αποτελούμενη από 43 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.

 • Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη της περιβαλλοντικής ομάδας «Ανακυκλώνω στο νησί μου» του 1ου ΓΕΛ Καλύμνου, αποτελούμενη από 27 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές.

Έγιναν ουσιαστικοί διάλογοι ενημέρωσης (Υγειονομική Ταφή, Διαλογή στην Πηγή, Ανακύκλωση, Κομποστοποίηση) και εκπλαγήκαμε ευχάριστα, διαπιστώνοντας ότι τα θέματα αυτά ενδιαφέρουν τους σημερινούς μαθητές.

school visit.png

   Θυμίζουμε πως το σύνολο των εγκαταστάσεων μας, κατόπιν συνεννόησης, είναι επισκέψιμο από σχολεία, συλλόγους κ.λ.π. Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στη δυτική Θεσσαλία.

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας

 

Κωδικός ΟΠΣ 5010589 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΜΕΑ.jpg

    Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στη δυτική Θεσσαλία υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), που εντάχθηκε στο ΠΕΠ Θεσσαλίας, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, μαζί με τον πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχο Μουζακίου κ. Γ. Κωτσό βρέθηκαν στη Λάρισα, για το πολύ σημαντικό αυτό έργο. Όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου σε δηλώσεις του, η ΠΑΔΥΘ (η Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή δυτικής Θεσσαλίας, δηλαδή η ένωση όλων των ΟΤΑ Τρικάλων και Καρδίτσας) που θα διαχειριστεί το έργο, συνεχίζει να πρωτοπορεί. Αποτελεί, πλέον, παράδειγμα για τους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων. Εξέφρασε, δε, τη χαρά και την ικανοποίησή του, που το έργο θα υλοποιηθεί μέσω του Δήμου Τρικκαίων, καθώς ήδη από το 2017 η ΠΑΔΥΘ και ο Δήμος είχαν προβεί σε σύναψη προγραμματικής συμφωνίας για αυτό το έργο. Το οποίο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Τρικκαίων, εντάσσει τη δυτική Θεσσαλία στη νέα εποχή  διαχείρισης απορριμμάτων, μαζί με τη διαλογή στην πηφή και τα «πράσινα σημεία».  Επεσήμανε, ακόμη, τη σημασία του δημόσιου αυτού έργου των 25.000.000€, με κόστος πολύ λογικό για τους πολίτες, καθώς ανέρχεται στα 42€ /τόνο, την ώρα που αντίστοιχες μονάδες στην Ελλάδα χρεώνουν διπλάσιες και υπερδιπλάσιες τιμές.

Το έργο, είναι από τη φύση του έργο προστασίας του περιβάλλοντος, και:

 

1.  Συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας 

 

2. Στη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας της περιοχής. 

 

3. Στην εναρμόνιση της διαχείρισης των απορριμμάτων με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

4. Εξυπηρετεί τη Διαχειριστική Ενότητα Δυτικής Θεσσαλίας, δηλαδή τους Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας και ΠΕ στο σύνολό τους. Ο  εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 250.000 κατοίκους. 

 

Ειδικότερα, με τη ΜΕΑ δυτικής Θεσσαλίας επιτυγχάνονται:

 

• Η μείωση του προς υγειονομική ταφή ρεύματος απορριμμάτων και κατ’ επέκταση η αύξηση της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΑ στη θέση «Παλαιοσαμαρίνα» της ΔΕ Παληοκάστρου του Δήμου Τρικκαίων

 

• Η ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας που μπορούν επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν, 

 

• Παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας από τη μονάδα προδιαλεγμένων και υλικό τύπου κομπόστ (CLO) από τη μονάδα των σύμμεικτων το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης στον παρακείμενο Χ.Υ.Τ.Α./Υ και εν μέρει να διατεθεί.

 

• Παραγωγή ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του βιοαερίου.

 

• Εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, μέσω της επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης ή ανακύκλωσης

 

• Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και γενικά η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας. 

 

• Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για περιβαλλοντικά θέματα. 

 

• Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Η ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλίας θα δέχεται ετησίως περίπου 45.500 τόνους σύμμεικτων Απορριμμάτων και 14.000 τόνους προδιαλεγμένα οργανικά και πράσινα.  

 

Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης ανέρχεται στα 25.000.000 € (χωρίς ΦΠΑ).

Παροχή  τεχνογνωσίας και βοήθειας για τη διαχείριση των Α.Σ.Α. από τον Δήμο Τρικκαίων και την ΠΑΔΥΘ.

    Tην Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018, ο πρόεδρός της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. και Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, υποδέχτηκε 10 αιρετούς της Αλβανίας, της περιφέρειας Αργυροκάστρου, και άλλα 10 στελέχη της αυτοδιοίκησης και της διαχείρισης απορριμμάτων.    Στόχος των γειτόνων, να προχωρήσουν σε διαχείριση απορριμμάτων βάσει των νέων προτύπων και δεδομένων. Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι έχει σημασία να ληφθούν οι πολιτικές αποφάσεις, που δεν θα έχουν τοπικιστικά χαρακτηριστικά, αλλά θα εξετάζουν το θέμα των απορριμμάτων στη βάση της συνεννόησης. Έφερε ως παράδειγμα τη συνεργασία των Δήμων των νομών Τρικάλων και Καρδίτσας, που οδήγησε στην εξαιρετική πορεία της ΠΑΔΥΘ. Διευκρίνισε δε ότι από τη συνάντηση δίνονται συμβουλές, παραδείγματα, τεχνογνωσία, «δρόμοι» για τη διαχείριση των απορριμμάτων, τους οποίους μπορεί να εξετάσει η αλβανική πλευρά, με βάση τα όσα ισχύουν στη δυτική Θεσσαλία. Ειδικότερα θέματα ανέπτυξε ο δ/νων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Ορέστης Πλιάσσας και τα τεχνικά ζητήματα και τις ερωτήσεις διαχειρίστηκαν οι επιστήμονες που εργάζονται σε αυτή.

Al2
Al2

press to zoom
Al1
Al1

press to zoom
Al3
Al3

press to zoom
Al2
Al2

press to zoom
1/4

 

    Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου από το πρωί, προγραμματίστηκε κατά σειρά επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. Τρικάλων, στο Κ.Δ.Α.Υ. δυτικής Θεσσαλίας και στον Σ.Μ.Α. Καρδίτσας. Εκεί θα γίνει παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας των εγκαταστάσεων και θα αναλυθούν τα δεδομένα της μέχρι τώρα κατάστασης. Ταυτοχρόνως, η ΠΑΔΥΘ παρέχει και τεχνογνωσία σε θέματα ανακύκλωσης και των «πράσινων σημείων», καθώς και οι τομέας αυτοί αποτελούν σημείο αναφοράς για τη διαχείριση απορριμμάτων στη δυτική Θεσσαλία.
     Οι Αλβανοί επισκέπτες είναι: ο κ. Armand Hilaj, Περιφερειάρχης Αργυρόκαστρου, οι Δήμαρχοι κ.κ. Zamira Rami (Αργυροκάστρου), Luiza Mandi (Λιμποχόβου), Αχιλλέας Ντέτσικας (Δρόπολης, αδελφοποιημένου με τον Δήμο Τρικκαίων), Niko Shupuli (Πρεμετής), Durim Rroshi (Memaliaj, Klement Ndoni (Kelcyre), Termet Peci (Τεπελενίου), Madlina Puka (Αντιπρόσωπος Περιφερειακής Ανάπτυξης), Juljana Dule (υπεύθυνος για τα απορρίμματα σε επίπεδο Περιφέρειας Αργυροκάστρου), Agron Haxhimali (Πρόεδρος Ένωσης Δήμων Αλβανίας), Landfill Bajkal (Υπεύθυνος ΧΥΤΑ Άγιων  Σαράντα και Χιμάρας), καθώς επίσης και μηχανικοί, υπεύθυνοι επικοινωνίας, δημοσιογράφοι, τεχνικό προσωπικό.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ενημερώθηκε για το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο της δυτικής Θεσσαλίας.

   Τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Θεσσαλίας επισκέφθηκε για πρώτη φορά υπουργός το μεσημέρι της Τρίτης 4 Οκτωβρίου. Ο αν. υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκρ. Φάμελλος βρέθηκε στην  πόλη του Ασκληπιού, στο πλαίσιο περιοδείας του στον νομό Τρικάλων και ο πρόεδρος της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας, Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου τον υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Μιας διαδημοτικής και ανώνυμης εταιρείας των ΟΤΑ της δυτικής Θεσσαλίας, που ασχολείται με την ανακύκλωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων, με εντυπωσιακή πορεία: από το 2009 έως το 2016 διαχειρίστηκε 600.000 τόνους απορριμμάτων και 80.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών, έχοντας την ευθύνη λειτουργίας του ΧΥΤΑ για ολόκληρη τη δυτική Θεσσαλία.

   Όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, η κατάθεση της πρότασης σε πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, «αποτελεί το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο για την περιοχή». Λογικό, αφού έχει κόστος περί τα 32.000.000 ευρώ και είναι το επόμενο βήμα της επιτυχημένης διαχείρισης με μοντέλο τη διαδημοτική ανώνυμη εταιρεία.
   Για το θέμα ο υπουργός ανακοίνωσε ότι μέχρι την έναρξη του αναπτυξιακού συνεδρίου Θεσσαλίας, την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να είναι υπογραμμένη η ΑΕΠΟ για το συγκεκριμένο έργο (απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων).

   Ταυτοχρόνως, ο κ. Φάμελλος ενημέρωσε και ενημερώθηκε για τα νομικά ζητήματα για τα «πράσινα σημεία», μετά την υπογραφή του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Αυτή η εξέλιξη επιταχύνει τις διαδικασίες για τη λειτουργία τους, που θα σημάνουν τον καταμερισμό της απόρριψης λυμάτων και απορριμμάτων από οικίες και επιχειρήσεις και τη μέγιστη προστασία του περιβάλλοντος. Συζητήσεις για ειδικότερα θέματα έγιναν με τον διευθυντή της ΠΑΔΥΘ κ. Ορέστη Πλιάσσα.

   Παρόντες ήταν επίσης, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γ. Κωτσός, οι Δήμαρχοι  Λίμνης Πλαστήρα κ. Γ. Τσιαντής, Καλαμπάκας κ. Χρ. Σινάνης, Παλαμά κ. Γ. Σακελλαρίου, Αργιθέας κ. Λάμπρος Τσιβόλας, Σοφάδων κ. Θαν. Σκάρλος, το μέλος του ΔΣ, δημοτική σύμβουλος Τρικκαίων κ. Βασιλένα Μητσιάδη και στελέχη της εταιρείας.

   Η 11η Σύνοδος των Φο.Δ.Σ.Α συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο των Φο.Δ.Σ.Α, και την Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας (ΠΑ.ΔΥ.Θ Α.Ε), με την  συμμετοχή της ΚΕΔΕ και του Ε.Ο.ΑΝ., ενώ τελούσε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

   Το θέμα της Συνόδου «Η υλοποίηση του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α)», αναπτύχθηκε από πολλούς εισηγητές.

Κεντρικά θέματα της Συνόδου αποτέλεσαν,  το νέο σχέδιο νόμου για την ανακύκλωση, η υλοποίηση του νέου ΕΣΔΑ, των εγκεκριμένων  ΠΕ.Σ.Δ.Α και οι χρηματοδοτήσεις των έργων.

 11η Πανελλήνια 
 Σύνοδος των Φο.Δ.Σ.Α. 

  Τρίκαλα, 29 & 30 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2017 

 • Συσκευασίες από Αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά.

 

 • Συσκευασίες από Λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά.

 

 • Συσκευασίες από Πλαστικό, π.χ. μπουκάλια και δοχεία από νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, φίλμ περιτυλίγματος, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες κ.ά.

 

 • Συσκευασίες από Γυαλί, π.χ. μπουκάλια και βαζάκια, νερό, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, τρόφιμα κ.ά.

 

 • Συσκευασίες από Χαρτί & Χαρτοκιβώτια,  π.χ. από ηλεκτρικές συσκευές, γάλα, χυμούς, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, χαρτοσακούλες κ.ά.

δοκιμαστική εφαρμογή

στη δυτική Θεσσαλία

οικιακή κομποστοποίηση

  Είναι γνωστό, ότι στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και κατ’ επέκταση και στο Περιφερειακό Σχέδιο (ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας), προβλέπεται υποχρεωτικά η ανάπτυξη της οικιακής κομποστοποίησης στα νοικοκυριά. Για το λόγο αυτό εξάλλου προβλέπεται χρηματοδότηση για τη δράση αυτή, στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

   Για να εφαρμοσθεί με τον βέλτιστο τρόπο στην πλήρη ανάπτυξή της η οικιακή κομποστοποίηση στη Διαχειριστική μας Ενότητα, όταν προκηρυχθεί η δράση αυτή από το ΕΣΠΑ, θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να την εφαρμόσουμε δοκιμαστικά σήμερα ώστε να είμαστε έτοιμοι. Η Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. ανέλαβε την υποστήριξη της εφαρμογής της λειτουργίας-χρήσης αυτών, τόσο από τα νοικοκυριά όσο και απο σχολεία.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ;

είναι η διαδικασία της φύσης να μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε ένα πλούσιο χώμα, γνωστό και ως compost.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΩ;

Τα οφέλη της κομποστοποίησης είναι πολλαπλά:

Α) Για το νοικοκυριό

 • Το νοικοκυριό φτιάχνοντας το δικό του κομπόστ, βελτιώνει την ποιότητα του χώματος του κήπου του με υλικό προερχόμενο απευθείας από τη Φύση και πλήρως ελεγχόμενο.

 • Εξοικονομεί χρήματα μη αγοράζοντας φυτόχωμα ή λίπασμα μερικές φορές αμφίβολης προέλευσης ή παρασκευής.

 • Δε χρησιμοποιεί χημικά παρασκευάσματα τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα επέστρεφαν στο πιάτο του ή στο ποτήρι του.

Β) Για το Δήμο

 • Ο Δήμος μειώνει το κόστος αποκομιδής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων.

 • Μειώνεται η ποσότητα των απορριμμάτων, οπότε αυξάνεται ο χρόνος επάρκειας του ΧΥΤΑ, που σημαίνει μείωση του κόστους δημιουργίας νέου χώρου διάθεσης των απορριμμάτων.

Γ) Για το περιβάλλον

 • Οι θρεπτικές ουσίες που περιέχουν τα οργανικά απόβλητα, οι οποίες «αφαιρέθηκαν» από τη Γη, επιστρέφουν στη Γη, για να παράξουν νέα προϊόντα, λειτουργώντας έναν αέναο κύκλο παραγωγής – κατανάλωσης.

 • Χρησιμοποιούνται λιγότερες τεχνητές χημικές ενώσεις (μειώνεται η ποσότητα των συνθετικών λιπασμάτων).

 • Μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τις μεταφορές – διαδικασίες τελικής διάθεσης των αποβλήτων.

 • Μειώνεται η εκλυόμενη ποσότητα μεθανίου από το ΧΥΤΑ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

   Η εφαρμογή του προγράμματος υποστηρίζεται από εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου και της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ώστε αφενός μεν οι δημότες να εξοικειωθούν με την εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης στην καθημερινότητα, αφετέρου να εξαχθούν συμπεράσματα ώστε η διαδικασία να συνεχιστεί στο μέλλον κατά τον καλύτερο τρόπο.

   Οι συνεργάτες αυτοί επισκέπτονται επί τόπου τα νοικοκυριά ανά 15 ημέρες και συνεργάζονται δίνοντας οδηγίες και λύνοντας απορίες. Φυσικά εννοείται ότι κάθε νοικοκυριό  μπορεί ενδιάμεσα να επικοινωνεί με τον συνεργάτη για οποιοδήποτε σχετικό θέμα. Επίσης, εισηγούνται την αφαίρεση του κάδου από νοικοκυριό το οποίο δεν τον χρησιμοποιεί για το σκοπό που του έχει χορηγηθεί.

περισσότερα