Κ.Δ.Α.Υ.2
Εκφόρτωση1
ΚΔΑΥ-ΔΙΑΛΟΓΗ
Έτοιμα υλικά
ΠΑΔΥΘ1

   Στο συνημμένο έντυπο μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα αποκομιδής

ανακυκλώσιμων υλικών (περιεχόμενο μπλε κάδου) του Φορέα μας για τον τρέχοντα μήνα.

 αποκομιδή_  

Τηλ:  24410-77647

        24310-79280 

Δ.Δ. Αρτεσιανού Καρδίτσας I Τ.Κ. 43061 I Καρδίτσα

  • Facebook Clean
  • Google+ Clean
  • LinkedIn Clean
  • Twitter Clean

© 2017 by Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.